Ubezpieczenia komunikacyjne

Zniżki ubezpieczeniowe w OC – czy przechodzą na nowego właściciela pojazdu?

Ubezpieczenie OC dla pojazdu poruszającego się po drogach jest w Polsce obowiązkowe. Za brak ubezpieczenia grożą surowe kary finansowe. Czy w przypadku kupna samochodu ubezpieczenie przechodzi na nabywcę? O czym należy pamiętać?

Dla nowych samochodów ubezpieczenie należy wykupić najpóźniej w momencie rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji. W tym przypadku nie powinno być wątpliwości i niedomówień w tej kwestii. Osoba, która sprzedaje samochód używany dokonuje zgłoszenia zbycia pojazdu w Starostwie Powiatowym (w terminie do 30 dni od daty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży), a także informuje firmę ubezpieczeniową o tym fakcie (w terminie do 14 dni od daty transakcji). Zgłoszenie takie zawiera dane kupującego, ale w przypadku kontynuowania ubezpieczenia po „starym” właścicielu z chwilą wygaśnięcia nikt nie informuje nowego posiadacza pojazdu o tym fakcie. Zapominając o terminach można sporo zapłacić za brak OC. Inaczej rzecz ma się w przypadku Auto Casco. Polisa AC zostaje z chwila zbycia przerwana i nie przechodzi na nowego nabywcę automatycznie.

Składka OC może zostać rozliczona i za niewykorzystany okres zwrócona jedynie w przypadku, gdy kupujący rezygnuje z ubezpieczenia OC, a umowa zostanie skutecznie wypowiedziana przez nowego właściciela samochodu. Kupujący więc ma dwie możliwości – albo korzystać z dotychczasowej polisy dopisanej do nabytego pojazdu, albo rezygnacji i ubezpieczenia na nowo z inną firmą
(tutaj porównasz ubezpieczenia komunikacyjne online), na warunkach dostosowanych do jego sytuacji i ewentualnych zniżek itp. W przypadku kontynuacji starego OC zwykle składka nie zostaje na nowo kalkulowana, więc jeśli poprzedni właściciel korzystał ze zniżek, taka opcja może być dla nas korzystna – zapłacimy mniej, co przy cenach polis w 2016 roku może być sporą oszczędnością.

Polisa, jeśli ją przejmiemy po poprzednim właścicielu będzie obowiązywała do końca okresu, na jaki została zawarta. Potem wygasa. Zatem warto pamiętać, by zawrzeć nowe OC przed upływem obecnego ubezpieczenia, by nie doprowadzić do konieczności zapłacenia kary pieniężnej (od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, zależne od kategorii pojazdu i okresu bez polisy). Ponadto brak aktualnego OC uniemożliwia prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia po polskich drogach.

Leave a Comment