Ubezpieczenia majątkowe

Co obejmuje ubezpieczenie domu?

Istnieje wiele różnych rodzajów ochrony ubezpieczeniowej, które może obejmować ubezpieczenie domu, ale niezależnie od sposobu zawierania umowy, jest jeden, który zawsze będzie obecny: podstawowa ochrona. Z jednej strony jest to gwarancja, która zabezpiecza Twój dom przed nieprzewidzianymi zdarzeniami a z drugiej strony, jest to ubezpieczenie, które staje się obowiązkowe w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

W jakich sytuacjach dom objęty jest podstawową ochroną?

Jedną z najczęstszych wątpliwości, jakie można mieć przy zawieraniu umowy ubezpieczenia domu, jest to, czy podstawowa ochrona będzie wystarczająca, aby ubezpieczyć dom od wszelkich nieprzewidzianych sytuacji lub zdarzeń. A także, bardzo często można się zastanawiać, czy ochrona obejmuje kradzież.

Ogień, pioruny i wybuch

Obejmuje uszkodzenia powstałe bezpośrednio w wyniku pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna.

Zjawiska atmosferyczne

Obejmuje szkody wyrządzonymi w domu przez: wodę deszczową, gdy jej intensywność jest większa niż 40 litrów na metr kwadratowy na godzinę, przez działanie wiatru lub przez przedmioty przemieszczone lub strącone przez wiatr, gdy prędkość przekracza 80km/h, śnieg, niezależnie od intensywności, powódź.

Dzięki podstawowej ochronie chronią Państwo bezpośrednie szkody materialne powstałe w każdym z tych przypadków: przepełnianie się jezior bez naturalnego ujścia i strumieni, przepełnienie kanałów, rowów lub sztucznych kanałów, przepełnienie spowodowane przez kanalizację i inne kanały podziemne, przepełnienie lub pęknięcie zapór i wałów ochronnych.

Złośliwe działania

Ochrona obejmuje wszystkie te działania, które zostały popełnione przez innych z zamiarem wyrządzenia szkody i które mają bezpośredni wpływ na Twoją własność. Obejmuje ona również działania złośliwe, które mają miejsce w trakcie burzliwych działań i w trakcie strajków.

Działanie dymu lub sadzy

Niezależnie od tego, czy jest to przypadkowe, czy nagłe.

Wpływ pojazdów i zwierząt

Bezpośrednie szkody materialne spowodowane zderzeniem lub uderzeniem zwierząt oraz pojazdów lądowych, morskich lub powietrznych, jak również znajdujących się w nich przedmiotów.

Fale dźwiękowe

Kiedy fale dźwiękowe są wytwarzane przez samoloty i statki kosmiczne.

Leave a Comment