Ubezpieczenia majątkowe

Odszkodowanie po nawałnicy – jak je uzyskać w pełnej wysokości?

Sierpień tego roku na długo pozostanie w pamięci osób, które zostały poszkodowane w przechodzących przez kilka województw burze i wichury. Często stracili oni na skutek działania żywiołów cały dorobek życia, a na pewno znaczną jego część. Wiele z domów było ubezpieczonych także w tym zakresie. Niestety niewiele osób nie wie, jak uzyskać pełną rekompensatę od towarzystwa ubezpieczeniowego i na co zwracać uwagę w temacie ubezpieczenia.

Firmy ubezpieczeniowe wypłacają świadczenia z własnych środków. Często więc wykorzystują niewiedzę ubezpieczonych i zaniżają wysokość odszkodowania. Dlatego, mimo zapewnień o chęci niesienia pomocy ofiarom nawałnic przez towarzystwa ubezpieczeniowe i uproszczeniu procedur, warto samodzielnie zatroszczyć się o załatwienie wszelkich formalności i przypilnować swoich praw. Po pierwsze należy dowiedzieć się, za co przysługuje nam zwrot pieniędzy. Zwykle szkody powstałe w wyniku nawałnic i wichur podlegające wypłacie odszkodowania dotyczą zniszczenia mienia, wydatków przeznaczonych na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia mienia przed kolejnymi uszkodzeniami (np. zabezpieczenia dachu) czy kosztów pracy w ww. zakresie specjalistów. Oczywiście warto zachować paragony i faktury świadczące o wysokości poniesionych kosztów.

Rzeczoznawca majątkowy

W sytuacjach, gdy zniszczeniom ulega wiele domostw ubezpieczyciele mają sporo pracy. Niestety często liczba rzeczoznawców jest zbyt małą, by oszacować i udokumentować szkody w szybkim czasie. W takich sytuacjach możliwe jest podjęcie działań naprawczych bez wizyty rzeczoznawcy. Konieczne będzie jednak udokumentowanie wszystkich czynności i strat , jakie podlegały zabezpieczeniu. Im dokładniej wykonamy dokumentację, tym większe szanse na wypłatę odpowiedniego ubezpieczenia, które pozwoli na pokrycie kosztów. W późniejszym terminie taka dokumentacja posłuży rzeczoznawcy ubezpieczyciela do oceny strat i podliczenia wartości szkody.

Co z podwójną amortyzacją?

Ubezpieczyciel może określać amortyzacje w różny sposób. Zwykle zaniżana jest suma ubezpieczenia pod pretekstem zaniżenia wartości i zużycia technicznego nieruchomości. To jest zgodne z przepisami, ale wiele towarzystw ubezpieczeniowych stosuje podwójną amortyzację, która w rezultacie jest niekorzystna dla ubezpieczonego. Pierwszy odpis uwzględniany jest podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem i uwzględnia wartość budynku pomniejszoną za czas od postawienia domu do dnia podpisania umowy. Drugi odpis ma miejsce w chwili wyliczania kwoty odszkodowania (od momentu podpisania umowy do dnia szkody) ale ubezpieczyciele często liczą okres od daty powstania budynku do wystąpienia zniszczeń (zatem ten sam okres uwzględnia dwa razy). To nie jest w porządku i stąd wiele odszkodowań jest zaniżonych.

Leave a Comment